Loviisan Laivasilta - Lovisa Skeppsbron
Loviisan rantaelämän keskus - Strandlivets centrum i Lovisa
kuva: Ari Haimi
Laivasillan alue Vuonna 1745, jolloin Loviisan kaupunki perustettiin, saapuivat myös ensimmäiset suolalaivat uuteen rajakaupunkiin. Tuolloin tarvittiin uusi tukeva laituri, suola-aittoja ja tulli. Toiminta pysyi muuttumattomana 1800-luvun puoliväliin saakka. Sen jälkeen kalakaupan merkitys kasvoi ja pienempiä aluksia ja höyrylaivoja saapui lähes päivittäin Laivasillalle. 1900-luvun alussa Laivasillan satamassa pääasiassa vastaanotettiin ja myytiin tuoretta kalaa. Ensimmäiset kahvilanpitäjät Ida Granström 1900-luvun alussa ja Anna Haimakainen 1930-luvun loppupuoulelta lähtien vastasivat saaristolaisten ja kaupunkilaisten muonittamisesta. 1986 Yrittäjäpariskunta Marja ja Dierk Kühn aloitti uudelleen kahvilatoiminnan alueella. Dierk Kühn on aina ollut ideanikkari. Hänen ansiotaan ovat Klassiset Veneet- talonpoikaisveneyhdistyksen perustaminen 1991, Loviisan Merenkulkumuseon perustaminen 1994 ja pakettijahti Österstjernanin rakennusprojektin käynnistäminen vuonna 2002. Loviisan kaupunki rakensi Laivasillan alueelle laiturin ja huoltotilat vierasvenesatamaksi ja vuonna 2000 satama sai kunniamaininnan Suomenlahden parhaana vireassatamana. Vierassatama on vuodesta 1993 ollut vuosittain Sinilippusatama. Vuonna 1991 alueella järjestettiin ensimmäiset venefestivaalit eli Small Ships' Race. Yritystoiminta laajeni vuonna 1996, jolloin Kahvila Laivasilta avasi ovensa. Kesällä 2010 alueelle saatiin kauan kaivattu tanssipaviljonki. SKEPPSBRO OMRÅDET År 1745 då Lovisa stad grundades anlände också de första saltskeppen till den nya gränsstaden. Då behövdes också en stadig brygga för varumottagning, saltbodar och tullbevakning. Denna verksamhet försiggick oförandrad ända till mmedlet av 1800-talet, men därefter fick sedan fiskhandeln en större betydelse och mindre skutor samt ångslupar anlände nästan dagligen till Skeppsbron. I början av 1900-talet var Skeppsbron huvudsakligen en hamn för mottagning och försäljning av färsk fisk. De första kaféägarna Ida Granström i början av 1900-talet och Anna Haimakainen från och med slutet av 1930-talet stod för förplägnaden av skärgårdsborna och uppköparna från staden. Är 1986 öppnade företagarparet Marja och Dierk Kühn en ny kaféverksamhet på området. Dierk Kühn har alltid varit en idérik man. Till hans förtjänst kan räknas grundandet av allmogebåtsföreningen Klassiska Båtar år 1991 och Lovisa Sjöfartsmuseum 1994 samt igångkörandet av byggprojektet, paketjakten Österstjernan ån 2002. Lovisa stads intresse för området kring Skeppsbron syntes år 1991 då en brygga och ett serviceutrymme för båtturister byggdes. Skeååsbrons gästhamn valdes till årets gästhamn 1997 och fick ett hedersomnämnande som Finska vikens bästa gästhamn år 2000. Sedan 1993 har gästhamnen årligen fungerat som en Blåflagghamn. År 1991 arrangerade skeppsbroentusiasterna den första båtfestivalen eller "Small Ships' Race" på området. Färetagarverksamheten utvidgades ytterligare år 1996 då Café Skeppsbron öppnade sina dörrar. Sommaren 2010 invigdes den länge efterlängtade dansestraden.
Loviisan Laivasilta ry. - Lovisa Skeppsbron rf. 0400 164 878 anita.laakso@sulo.fi