Laivasilta
Loviisan rantaelämän keskus

Skeppsbron
Strandlivets centrum
i Lovisa 

Tapahtumia Laivasillalla 2021
Händelser på Skeppsbron 2021

Kesä 2021 alkaa Laivasillalla koronapandemian varjossa.
Seuraavat tapahtumat on suunniteltu järjestettäväksi mikäli koronarajoitukset sen sallivat.

Sommaren 2021 på Skeppsbron inleds i skuggan av coronapandemin.
Planerade händelser på Skeppsbron 2021 om restiktionerna tillåter.

Laivasillan Joulumarkkinat
Skeppbrons Julmarknad
4.12.2021

13 12_Loviisa-9_pk


Perinteiset Laivasillan Joulumarkkinat 4.1.20201 klo 10 – 16
Skeppsbrons traditionella Julmarknad 4.1.2021 kl. 10 – 16.

LGO%20SSR_PMS_2020

Small Ships’ Race 2022

Laivasillalla järjestetään tapahtumia ympäri vuoden. Kesän suosituin tapahtuma on jo
n. 30 vuoden ajan ollut Loviisan Venefestivaali – Small Ships’ Race
.
Vuoden 2022 Small Ships’ Race -päivämäärää ei ole vielä päätetty.


På Skeppsbron ordnas evenemang året runt. Lovisa Båtfestival – Small Ships’ Race, som har ca. 30 år på nacken, är den populäraste.
År 2022 datumet för Small Ships’ Race 2022 är inte ännu betsämt.  

Loviisan Laivasilta r.y.
Lovisa Skeppsbron r.f.
www.laivasilta.fi

Sihteeri - projektipäällikkö
Sekreterare - projektledare
Anita Laakso +358 40 016 4878
anita.laakso@sulo.fi

© Loviisan Laivasilta r.y. 2021
All rights reserved