Laivasilta
Loviisan rantaelämän keskus

Skeppsbron
Strandlivets centrum
i Lovisa 

Tapahtumia Laivasillalla 2021
Händelser på Skeppsbron 2021

Kesä 2021 alkaa Laivasillalla koronapandemian varjossa.
Seuraavat tapahtumat on suunniteltu järjestettäväksi mikäli koronarajoitukset sen sallivat.

Sommaren 2021 på Skeppsbron inleds i skuggan av coronapandemin.
Planerade händelser på Skeppsbron 2021 om restiktionerna tillåter.

19.06.
Saltbodan Radio  

24 – 25.06.  
Juhannus - Midsommar

04.07. 
Kuningas saapuu Loviisaan - Kungen anländer till Lovisa

10.07.
Saltbodan Radio 

17.07.
Small Ships´Race 2021

31.07.
Saltbodan Radio 

21.08.
Saltbodan Radio

28 – 29.8.
Laivasillan markkinat - Skeppsbromarknad

28.08.
Muinaistulien yö - Forneldarnas natt

04.12.
Joulumarkkinat - Julmarknad

LGO%20SSR_PMS_2020

Small Ships’ Race 2021

Laivasillalla järjestetään tapahtumia ympäri vuoden. Kesän suosituin tapahtuma on jo lähes 30 vuoden ajan ollut Loviisan Venefestivaali – Small Ships’ Race.

Vuoden 2021 Small Ships’ Race
17.7.2021

Tämän kesän Small Ships’ Race -tapahtuman laajuus päätetään 15.6.2021. Silloin tiedämme järjestetäänkö SSR-tapahtuma perinteisessä laajudessaan vai rajoittuuko tapahtuma pelkästään purjehduskilpailuihin, kuten viime kesänä.På Skeppsbron ordnas evenemang året runt. Lovisa Båtfestival – Small Ships’ Race, som har nästan 30 år på nacken, är den populäraste.

År 2021 Small Ships’ Race
17.7.2021

Den 15.6.2021 besluts det om sommarens SSR och i vilken omfattning den hålls. Då vet vi om SSR hålls i traditionell stil eller om den ordnas liksom förra sommaren enbart som en segeltävling.

Foton från Small Ships’ Race 2019

Loviisan Laivasilta r.y.
Lovisa Skeppsbron r.f.
www.laivasilta.fi

Sihteeri - projektipäällikkö
Sekreterare - projektledare
Anita Laakso +358 40 016 4878
anita.laakso@sulo.fi

© Loviisan Laivasilta r.y. 2020
All rights reserved